Archiwum kategorii: Dwa brzegi. Zapiski weterana zimnej wojny

„Dwa brzegi. Zapiski weterana zimnej wojny”Maciej Morawski, „Dwa brzegi. Zapiski weterana zimnej wojny”

  • tom 1: Instytut im. Gen. Stefana „Grota”-Roweckiego, Poznań – Kościan – Leszno 2015, ss. 304, ISBN 978-83-61960-20-1
  • tom 2: Instytut im. Gen. Stefana „Grota”-Roweckiego, Poznań – Kościan – Leszno 2015, ss. 312, ISBN 978-83-61960-23-2

Tytuł cyklu nawiązuje do zbioru wspomnień „Tamten brzeg” ojca Autora, Kajetana Morawskiego – ambasadora Polski przy rządzie „Wolnych Francuzów” gen. Charlesa de Gaulle’a w Algierze, a później, przez ćwierć wieku, „ambasadora Wolnej Polski” w Paryżu. Podstawę opracowania stanowią codzienne zapiski na niniejszym blogu. Wybór tekstów i opracowanie: Jerzy Zielonka.

Maciej Morawski – Radio Café, Warszawa, 28 marca 2015 r.
 

Publikacje o książce „Dwa brzegi”

Marek Zaradniak
„Polska, Europa i świat widziane z Paryża oczami emigranta i patrioty”

„Głos Wielkopolski”, 1.04.2015 r.

„Wybór tekstów obejmujący okres od marca 2009 do lipca 2010 ukazał się właśnie w wydanej przez Instytut im. Stefana Grota-Roweckiego w Lesznie książce „Dwa brzegi. Zapiski weterana zimnej wojny”. (…) Tytuł „Dwa brzegi” to zarazem nawiązanie do książki Kajetana Morawskiego „Tamten brzeg”. Bo Polska czasów PRL-u była dla niego owym tamtym brzegiem. Maciej Morawski doczekał czasów, kiedy Polska jest już wolna. Dla niego „Dwa brzegi” to z jednej strony Paryż, gdzie mieszka, a z drugiej Polska, gdzie przyjeżdża, gdy tylko mu czas i zdrowie pozwalają. W dużej mierze książka tak jak i blog ma charakter wspomnieniowy. Obok ludzi Polski współczesnej, jak była pierwsza dama Maria Kaczyńska czy obecny prezydent Bronisław Komorowski, pojawiają się w niej dziennikarze Radia Wolna Europa, ludzie związani z paryską „Kulturą”, z tamtejszą polską emigracją, a także członkowie rodziny Morawskich . Są więc Jan Nowak Jeziorański, Jerzy Giedroyc… (…) „

Zobacz więcej…

*   *   *

Marek Zaradniak
„Maciej Morawski: – Ta książka powstała na zapotrzebowanie historyków”

„Głos Wielkopolski”, 27.03.2015 r.

„Długoletni korespondent Radia Wolna Europa w Paryżu Maciej Morawski promował w piątek w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu swoją najnowszą książkę „Dwa brzegi. Zapiski weterana zimnej wojny”.
O swojej rodzinie, o tym jak naprawdę znalazł się we Francji, kim był dla niego Jan Nowak Jeziorański i o tym jak Służba Bezpieczeństwa PRL aresztowała Jacka Kuronia, gdy udzielał mu wywiadu przez telefon mówił w piątek w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu Maciej Morawski. Rodowity poznaniak przez 27 lat był on etatowym korespondentem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Paryżu.
Pretekstem do spotkania stało się wydanie I tomu jego książki „Dwa brzegi. Zapiski weterana zimnej wojny”. Opublikował ją Instytut im Generała Stefana Grota Roweckiego w Lesznie. Na ilu tomach się skończy tego dziś jeszcze nie wiadomo. Pierwszy zawiera zapiski od marca 2009 – do lipca 2010. Data marzec 2009 jest graniczną ponieważ wtedy pojawił się pierwszy zapis na blogu Macieja Morawskiego, który mimo wieku (ma 86 lat) jest entuzjastą komputerów i internetu. (…)”

Zobacz więcej…


*   *   *„Dwa brzegi.Zapiski weterana zimnej wojny” to najnowsza książka Macieja Morawskiego, długoletniego korespondenta Radia Wolna Europa w Paryżu. Jej promocja połączona ze spotkaniem z autorem odbędzie się w Poznaniu w piątek w Bibliotece Raczyńskich przy placu Wolności 19. Wstęp na spotkanie jest wolny. Urodzony w 1929 roku w Poznaniu Maciej Morawski jest synem Kajetana Morawskiego, ambasadora Polski we Francji. (…)”

*   *   *

” (…) Wspomnienia Morawskiego powinno się czytać po obejrzeniu filmu dokumentalnego [Macieja] Drygasa. By przypomnieć sobie, lub zrozumieć – jeśli ktoś jest za młody, czym był PRL i ile wtedy znaczyła możliwość słuchania audycji polskich RWE. By zrozumieć, jakie zagrożenie stanowi nadzieja.
Książka pokazuje drugą stronę zimnowojennego układu – ludzi, którzy na emigracji tę prawdę przekazywali, ich wiedzę, horyzonty, inteligencję oraz świat wartości. (…)”

*   *   *


Bartłomiej Klupś
„Dwa brzegi Morawskiego”
Radio Elka, 28.03.2015 r.

„Długoletni korespondent Radia Wolna Europa, silnie związany z ziemią kościańską, redaktor Maciej Morawski gościł w piątek w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Spotkanie poświęcone było promocji jego najnowszej książki „Dwa brzegi. Zapiski weterana zimnej wojny”. (…)”

Zobacz więcej… 

Radio Elka/fotogaleria ze spotkania – zobacz więcej…

 

*   *   *

Teresa Masłowska
„Maciej Morawski w Poznaniu. Promocja książki „Dwa brzegi””

„Wiadomości Kościańskie”, styczeń-kwiecień 2015 r.


*   *   *


Barbara Miczko-Mahler
„Spotkanie z Maciejem Morawskim, autorem książki „Dwa brzegi. Zapiski weterana Zimnej Wojny”. Książkę wydał Instytut im. Stefana Grota Roweckiego w Lesznie. Jest to dziennik, zapiski pochodzą z blogu autora i dotyczą współczesności (wpisy robione były w 2009 i 2010 roku) ale jest to też książka wspomnieniowa. Opracowania i wyboru tekstów dokonał Jerzy Zielonka przy współpracy Teresy Masłowskiej.”

Szkoły z Kościana i Krzywinia – spotkanie z Maciejem Morawskim (27.03.2015 r.)

„Ukazała się książka Honorowego Obywatela Kościana, Dziennikarza Radia WOLNA EUROPA, Absolwenta KOLBERGA Redaktora Macieja Morawskiego.

27 marca 10-osobowa delegacja z naszej szkoły pod opieką Pani pedagog Pauliny Sadowskiej-Szymanowskiej pojechała do Poznania, by móc uczestniczyć w Bibliotece Raczyńskich w spotkaniu z Panem Maciejem Morawskim (…)”

Zobacz więcej…

 

*    *    *

 

„27 marca 2015 roku szkolna dziewięcioosobowa delegacja udała się do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, by uczestniczyć w spotkaniu autorskim z panem Maciejem Morawskim, autorem książki pt. „Dwa brzegi. Zapiski Weterana Zimnej Wojny”, który na tę okazję przyleciał w Paryża. (…) Dla autora niezwykle wzruszający okazał się moment spotkania z młodzieżą szkoły, w której nazwisko Morawski wypowiadane jest z dumą, zaszczytem i jest żywym przykładem patriotyzmu. Odczytane zostały słowa dedykowane specjalnie panu Maciejowi, który wraz z bukietem kwiatów otrzymał od uczniów specjalny numer gazetki szkolnej „Nota bene”, której jest wiernym czytelnikiem. Złożone przez pana Macieja autografy oraz pamiątkowe, grupowe zdjęcie będą dla szkolnej społeczności bezcenną pamiątką. (…)”

Zobacz więcej… 

Z korespondencji…

TADEUSZ FREDRO-BONIECKI (11.04.2015 r.):

Drogi Maćku,
Wielkie dzięki! Dotarła do mnie Twoja książka „Dwa brzegi”. Dzięki za dedykację!
Bardzo mi się podoba tytuł nawiązujący do książki Twojego Ojca, jest w tym też zawarty Twój hołd wobec Ojca – to bardzo piękne! Wstęp prof. B. Polaka i red. J. Zielonki dobrze do treści książki wprowadza, zachęca do uważnej lektury. A na uważną lekturę książka zasługuje.
Wielokroć wyrażałem moje uznanie dla Twojej dyscypliny – nie jest łatwo, przy zmiennym samopoczuciu na tak systematyczne prowadzenie dziennika i już choćby za to należą Ci się gratulacje. Ale oczywiście najcenniejsza jest Twoja wiedza, którą w tym dzienniku szczodrze dzielisz się z czytelnikiem – to stanowi o obiektywnej, bezwzględnej wartości książki.
Czekam na następne tomy. Życzę Ci dalszej wytrwałości, zdrowia i tej wspaniałej przytomności umysłu!
Przyjmij moje gratulacje, podziękowanie i niezmienną serdeczność.
Tadeusz

Tadeusz Fredro-Boniecki, Maciej Morawski, Marek Łatyński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego / www.wolnaeuropa.pl

*   *   *

MAJA KOMOROWSKA (10.04.2015 r.):


Drogi Panie,
dziękuje serdecznie za książkę i za autograf. Będę się starała przeczytać jak najszybciej.
Serdecznie pozdrawiam Pana, bardzo cieszę się z tej książki dziękuję za pamięć.
Maja Komorowska

*   *   *

WOJCIECH KARPIŃSKI (15.04.2015 r.):

Drogi Panie Macieju,

Wróciłem właśnie z Berlina do Paryża i zastałem „Dwa brzegi” z  Pańską serdeczną dedykacją. Książka jest interesująca i żywo pisana. To jest dobry wybór z Pańskiego internetowego dziennika. Podkreślić należy sprawną redakcję i indeks, pozwalający pełniej korzystać z tych zapisków. Najbliższe mi są Pańskie osobiste zapiski o postaciach polskiej emigracji. Jest Pan przecież wyjątkowym świadkiem tego ważnego okresu w polskiej historii. Z radością czekam na dalsze strony Pańskiego blogu, w którym opowie Pan jeszcze więcej o tych „Dwóch brzegach” – o tych dwóch nurtach polskiej kultury, których był Pan uprzywilejowanym obserwatorem: we właściwym miejscu, we właściwym momencie, te zapiski pokazują (i mam nadzieję, że nadal będą o tym świadczyć), że przez właściwą osobę. Gratuluję serdecznie!

Przy okazji muszę Panu wyznać, że w tym roku mija dokładnie pół wieku od naszego pierwszego spotkania – nastąpiło ono, wedle moich zaszyfrowanych notatek z tamtych jakże ważnych dla mnie dni, 8 X 1965. Zostałem do Pana skierowany przez Pańskiego Ojca (odwiedziłem go na rue de l’Université, byłem mu polecony przez Czapskiego). Spotkaliśmy się na bulwarze St Michel. Takie sekretne spotkania ponad granicami były istotnym elementem owego «boju napowietrznego» (określenie Herlinga z wczesnych zaraz powojennych czasów), który się toczył o polskie umysły i o polską suwerenność – i zwieńczony został tak pięknym zwycięstwem. Co z tym zwycięstwem zrobimy, to jest stojące przed nami wyzwanie. Sądzę w każdym razie, że dawanie możliwe pełnego i osobistego świadectwa o tamtych zmaganiach jest ważną powinnością. I pięknie się Pan z tej powinności wywiązuje.

Serdecznie Pana pozdrawiam i oczekuję dalszych dzienników –

Wojciech KarpińskiZ Wojtkiem Karpińskim w warszawskim Muzeum Literatury
– październik 2011 r.
(na wystawie Leonor Fini!)

© Fot. Mariusz Kubik

Maciej Morawski w Poznaniu (27.03.2015 r.) – FOTOGALERIA

Spotkanie z okazji ukazania się książki Macieja Morawskiego pt.: „Dwa brzegi. Zapiski weterana zimnej wojny” (pierwszy tom dzienników, zredagowany w oparciu o niniejszy blog), wydanej przez Instytut im. Stefana Grota-Roweckiego w Lesznie.

Gospodarzem spotkania była dyrektor biblioteki, Anna Gruszecka; moderatorem – dr hab. Aleksander Woźny, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalizujący się w historycznej analizie działań polskiego wywiadu. W spotkaniu wziął udział także Jerzy Zielonka – dziennikarz, historyk regionu Wielkopolski, który opracował książkę.

Poznań, Biblioteka Raczyńskich, 27 marca 2015 r.

Fot. © Mariusz Kubik / http://www.wolnaeuropa.pl