Archiwum kategorii: 20 grudnia 2011 r. – 90. rocznica urodzin Dominika Morawskiego

Maciej Morawski w Poznaniu (27.03.2015 r.)

Spotkanie z okazji ukazania się książki Macieja Morawskiego pt.: „Dwa brzegi. Zapiski weterana zimnej wojny” (pierwszy tom dzienników, zredagowany w oparciu o niniejszy blog), wydanej przez Instytut im. Stefana Grota-Roweckiego w Lesznie.

Gospodarzem spotkania była dyrektor biblioteki, Anna Gruszecka; moderatorem – dr hab. Aleksander Woźny, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalizujący się w historycznej analizie działań polskiego wywiadu. W spotkaniu wziął udział także Jerzy Zielonka – dziennikarz, historyk regionu Wielkopolski, który opracował książkę.

Poznań, Biblioteka Raczyńskich, 27 marca 2015 r.

Fot. © Mariusz Kubik / http://www.wolnaeuropa.pl

Dominik Morawski kończy 90 lat!

                              .

                               20 XII 2011 r.

          90-LECIE DOMINIKA MORAWSKIEGO
.

                        

.

20 grudnia 2011 r. przypadają 90-te urodziny seniora rodu Dzierżykraj-Morawskich DOMINIKA!!! Jest on postacią niezwykle barwną. Zaraz po wojnie był sekretarzem Karola Popielaprezesa Stronnictwa Pracy. W latach 1956-1957 uczestniczył w zakładaniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W 1958 r. jako stypendysta Fundacji Forda spędził 5 miesięcy w USA.W roku 1963 wyjechał do Rzymu i tam osiadł. Związał się z prasa włoską i z prasą USA (np. z pismem „Inside the Vatican”).Przez lat kilkanaście był rzymskim korespondentem miesięcznika „KULTURA”. Był  czołowym polskim watykanistą!  Ale odnosił też sukcesy jako aktor ! Np grał rolę Kardynała Potockiego w filmie "Shoes of the Fisherman" (według powieści M. Westa). Po upadku komunizmu w Polsce współpracował np. z Radiem PLUS… Obecnie mieszka w Warszawie, u córki Doroty. Tego roku był czołową postacią wielkiego Zjazdu Dzierżykraj-Morawskich w  Małej Wsi…

MACIEJ MORAWSKI

Paryż, 20 grudnia 2011 r.

.

Dominik Morawski (drugi z prawej) na moich 80. urodzinach
w Stowarzyszeniu Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej RWE – 21 września 2009 r.

.

Dominik Morawski w rozmowie ze mną. Obok Jacek Taylor

.

Od lewej: Stefan Frankiewicz, śp. Jan Sawa, Dominik Morawski
– Warszawa, 21 września 2009 r.

© Fot. Mariusz Kubik

List gratulacyjny od Wojciecha Sikory z Instytutu Literackiego
– Maisons-Laffitte, 20 grudnia 2011 r.

© Archiwum Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura / Archiwum Dominika Morawskiego

.

Pierwszy list Dominika Morawskiego do Jerzego Giedroycia
– Warszawa, 15 kwietnia 1957 r.

© Archiwum Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura / Archiwum Dominika Morawskiego